Vår Bedriftspakke

Enkle kontrakter til bedrift

Mange essensielle kontrakter man trenger i et ENK eller AS

Dette inngår i bedriftspakken

ANBEFALT
Kontrakter man trenger i en liten/medium bedrift

Man trenger ofte kun en håndfull kontrakter i en bedrift og de brukes gjerne flere ganger. Kontraktene våre har enten en liten engangssum eller er gratis. Man betaler kun 20 kr pr e-sign.

Ansettelseskontrakt er noe mer komplisert, så her anbefaler vi løsningen til AdminKit - den er både enkel og dynamisk.


KR

990

AdminKit

I likhet med Adminkit, deler Lawyered tanken om at mange små og mellomstore bedrifter i Norge ikke ønsker eller trenger store, kompliserte og dyre plattformer for å håndtere kontrakter og administrasjon.

Vi har derfor lagt avgjørende vekt på å redusere kostnader og gjøre det så enkelt og forståelig som mulig å benytte seg av våre tjenester.

ENKELT

Lawyered er utviklet for at du raskt og enkelt skal kunne utforme en skriftlig kontrakt, betale med vipps og signere med BankID

Bindende

Kontrakter trenger ikke være kompliserte for å være bindende. Du må bare vite hva som MÅ være med.

kvalitetsikret

Kontraktsmalene er utarbeidet og kvalitetssikret av advokater med lang erfaring fra næringslivet.

Sjekk din kontrakt - rimelig!

Juridisk gjennomgang
Send ferdig kontrakt på mail og få den tilsendt med kommentarer. Ønsker du også en telefonsamtale på 15 min, så presiser det i mail. Det blir 500 kr ekstra.

Klok av skade?

Hvis du har brent deg før så vet du at kontrakter skal skrives i fredstid hvis de skal fungere. Det er derfor vi har satt sammen alle de vanlige kontraktene du får behov for gjennom et livsløp slik at du har dem tilgjengelig når du trenger dem. Med Lawyered sine kontrakter kan du være trygg på at du blir ivaretatt om noe ikke skulle gå helt som planlagt.