Produkter

Kontraktene er alle utviklet av advokater for å få med det viktige, og ellers være så enkle de kan. Samlingen gir deg alle de vanlige kontraktene du får behov for gjennom livet til en overkommelig pris. Dersom det skulle skje noe med lovverket på dine kontrakter vil du få beskjed.

Enkeltkontrakter

FRA KR

0

Per kontrakt
Du kan såklart velge og kjøpe en enkeltkontrakt om du ikke kommer trenge noen andre. 20 kr pr signering tilkommer alltid.

Spleiseavtale

50,-

kr 2499
Se kontrakt

Samtykkeerklæring

0,-

kr 2499
Se kontrakt

Samarbeidsavtale

150,-

kr 2499
Se kontrakt

Oppdragsavtale

100,-

kr 2499
Se kontrakt

Taushetserklæring

0,-

kr 2499
Se kontrakt

Leieavtale, rom i bolig

150,-

kr 2499
Se kontrakt

Legeerklæring

0,-

kr 2499
Se kontrakt

Låneavtale, vederlag

0,-

kr 2499
Se kontrakt

Låneavtale, løsøre

0,-

kr 2499
Se kontrakt

Låneavtale bil/MC

200,-

kr 2499
Se kontrakt

Kjøpsavtale

0,-

kr 2499
Se kontrakt

Kjøpekontrakt, bil/MC

200,-

kr 2499
Se kontrakt

Håndverkerkontrakt

150,-

kr 2499
Se kontrakt

Gavebrev

100,-

kr 2499
Se kontrakt

Fullmakt

0,-

kr 2499
Se kontrakt

Fôravtale kjæledyr

100,-

kr 2499
Se kontrakt

Akseptavtale

0,-

kr 2499
Se kontrakt

Fremtidsfullmakt

600,- Kommer snart

kr 2499
Se kontrakt

Samboeravtale

400,- Kommer snart

kr 2499
Se kontrakt

Varsel om tvangsfravikselse

150,-

kr 2499
Se kontrakt

Kvittering for tilbakebetaling/levering

0,-

kr 2499
Se kontrakt

Reklamasjon på håndverkertjeneste

150,-

kr 2499
Se kontrakt

Akseptavtale

Se kontrakt

Gavebrev

Se kontrakt

Kjøpsavtale

Se kontrakt

Kvittering for tilbakebetaling/levering

Se kontrakt

Låneavtale, løsøre

Se kontrakt

Låneavtale, vederlag

Se kontrakt

Oppdragsavtale

Se kontrakt

Samarbeidsavtale

Se kontrakt

Fôravtale kjæledyr

Se kontrakt

Fremtidsfullmakt

Se kontrakt

Fullmakt

Se kontrakt

Taushetserklæring

Se kontrakt

Samtykkeerklæring

Se kontrakt

Samboeravtale

Se kontrakt

Håndverkerkontrakt

Se kontrakt

Leieavtale, rom i bolig

Se kontrakt

Reklamasjon på håndverkertjeneste

Se kontrakt

Varsel om tvangsfravikselse

Se kontrakt

Kjøpekontrakt, bil/MC

Se kontrakt

Låneavtale bil/MC

Se kontrakt

Legeerklæring

Se kontrakt

Spleiseavtale

Se kontrakt

Pakkene

800,- kr
- GAVEBREV

- FREMTIDSFULLMAKT

- SAMBOERAVTALE

- NABOAVTALE

- OPPDRAGSAVTALE

- AKSEPTAVTALE

- HÅNDVERKERKONTRAKT

- REKLAMASJON PÅ   HÅNDVERKERKONTRAKT

- LEIEAVTALE ROM I BOLIG

- VARSEL OM TVANGSFRAVIKELSE
300,- kr
- OPPDRAGSAVTALE

- AKSEPTAVTALE

- SAMARBEIDSAVTALE

- SPLEISEAVTALE

- LÅNEAVTALE, LØSØRE

- LÅNEAVTALE, VEDERLAG

- KVITTERING FOR TILBAKEBETALING/LEVERING
700,- kr
- FREMTIDSFULLMAKT

- SAMBOERAVTALE

- HÅNDVERKERKONTRAKT

- REKLAMASJON PÅ   HÅNDVERKERKONTRAKT

- LEIEAVTALE ROM I BOLIG

- VARSEL OM TVANGSFRAVIKELSE

-

Bedriftspakken

- TAUSHETSERKLÆRING

- AKSEPTAVTALE

- SAMARBEIDSAVTALE

- KJØPSAVTALE

- FULLMAKT

- OPPDRAGSAVTALE

- LÅNEAVTALE, LØSØRE

- LÅNEAVTALE, VEDERLAG

- KVITTERING FOR TILBAKEBETALING/LEVERING

Add ons

SOS Ektepakt

kr 2499
Legg til

Kjøpsavtale bil/MC

kr 2499
Legg til

Låneavtale bil/MC

kr 2499
Legg til

Fôravtale kjæledyr

kr 2499
Legg til
KR

0

- klage på eksamen

- sleiseavtale

- låneavtale, løsøre

- låneavtale, vederlag

- kjøpsavtale

- taushetsavtale

- kvittering

- tilbakemelding/-levering
KR

399

- klage på eksamen

- sleiseavtale

- låneavtale, løsøre

- låneavtale, vederlag

- kjøpsavtale

- taushetsavtale

- kvittering

- tilbakemelding/-leveringKurs

SOS arbeidsgiver - ansette noen

kr 1999
Legg til

SOS Arbeidsgiver - gi noen avskjed

kr 4999
Legg til