VÅR RUSSEPAKKE

EN TRYGG START

Alle essensielle kontrakter du kan komme til å trenge som ung

ANBEFALT
- OPPDRAGSAVTALE

- AKSEPTAVTALE

- SAMARBEIDSAVTALE

- SPLEISEAVTALE

- LÅNEAVTALE, LØSØRE

- LÅNEAVTALE, VEDERLAG

- KVITTERING FOR TILBAKEBETALING/LEVERING
Kjøp
Russepakken fra Lawyered er den kvalitetssikrede kontraktspakken som man trenger som russ, dersom man er på van eller buss. Vær ute i god tid, så er man på den trygge siden.

Vi har samlet alle kontrakter som er viktig for russetilværelsen.

Engangskjøp - ikke noe abonnement, men 20 kr pr signering tilkommer alltid.
KR

990

Når kan russ inngå bindende avtale?


Hovedregelen i vergemålsloven §9 er at mindreårige ikke kan binde seg ved rettslige handlinger, herunder inngå bindende avtaler. Det er imidlertid visse unntak for regelen som kan gjelde russen. Vergemålsloven § 12 gir mindreårige rådighet over midler de har tjent selv eller fått til egen rådighet. Altså innebærer dette at en mindreårig disponerer over egne midler etter de har fylt 15 år. Kjøpsavtale og oppdragsavtale som den mindreårige kan betale for med egne midler er derfor en gyldig avtale.

NB. Mindreårige kan ikke ta opp gjeld!

Erstatningsansvar for mindreårige er vanlig skyldansvar, altså kan en mindreårig bli holdt ansvarlig hvis vedkommende handlet uaktsom eller forsettelig (med vilje).

ENKELT

Lawyered er utviklet for at du raskt og enkelt skal kunne utforme en skriftlig kontrakt, betale med vipps og signere med BankID

Bindende

Kontrakter trenger ikke være kompliserte for å være bindende. Du må bare vite hva som MÅ være med.

kvalitetsikret

Kontraktsmalene er utarbeidet og kvalitetssikret av advokater med lang erfaring fra næringslivet.

Sjekk din kontrakt - Rimelig!

Juridisk gjennomgang
Send ferdig kontrakt på mail og få den tilsendt med kommentarer. Ønsker du også en telefonsamtale på 15 min, så presiser det i mail. Det blir 500 kr ekstra.

Klok av skade?

Hvis du har brent deg før så vet du at kontrakter skal skrives i fredstid hvis de skal fungere. Det er derfor vi har satt sammen alle de vanlige kontraktene du får behov for gjennom et livsløp slik at du har dem tilgjengelig når du trenger dem. Med Lawyered sine kontrakter kan du være trygg på at du blir ivaretatt om noe ikke skulle gå helt som planlagt.