Vloggposter

Denne vloggen vil øke din kunnskap om juridiske problemstillinger og bruk av våre enkle kontraktsmaler på en forståelig måte.
Ønsker du svar på noe? Send en mail, så skriver vi et innlegg!
Kontraktsbrudd?

Hvis en part ikke holder sin del av avtalen, eller hvis det er uenighet om avtalens innhold i ettertid, er det oppstått en tvist (uenighet). Tvister kan løses ved mekling eller i forliksrådet. De behandler ikke straffesaker som f.eks. svindel, dokumentforfalskning, utpressing og vold. Slike forhold må anmeldes til politiet.

De fleste uenigheter kan løses med profesjonell hjelp. I stedet for en lang og kostbar rettslig prosess, møtes partene til dialog på nøytral grunn. Meklingsmøtet ledes av en nøytral og upartisk mekler med god faglig kompetanse på rettsområdet saken gjelder. Mekler bytter på å snakke med hver av partene, og finner slik frem til mulige løsninger.

Det du forteller under mekling, kan ikke brukes mot deg i retten. Gjennomført mekling erstatter også obligatorisk forliksrådsbehandling, slik at saken kan tas direkte videre dersom dere ikke blir enig.

Sjekk også om forsikringen din dekker mekling.

OBS: Mekler kan ikke avgi dom.

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Dette er både en meklingsinstitusjon og en domstol.

Forliksrådet behandler kun sivile saker (opp til 200.000 kr), med unntak av tvister om usaklig oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold som må klages inn til tingretten. De behandler heller ikke tvister om leie av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag, som må klages inn til Husleietvistutvalget. Slike saker i øvrige kommuner behandles i Forliksrådet.

Man kan føre sak for Forliksrådet selv eller ved hjelp av advokat/mekler.

Send klage til Forliksrådet selv eller kontakt advokat for hjelp til å skrive klage.

Pris: 1.350 kr fast pris for å føre saken i forliksrådet + evt. advokat/meklerhonorar.

Den som vinner frem med kravet sitt kan få tilbakebetalt saksomkostninger, og den som ikke vinner frem kan risikere å måtte betale den andre part sine saksomkostninger og advokatregning. Denne vurderingen vil basere seg på om man vinner saken helt eller delvis.

I en meklingsituasjon kan man også bli enige om å stå for sine egne saksomkostninger.

kontrakter

Få alt på stell med avtaler i hverdagen. Her er våre mest kjøpte avtaler! Kun 20kr pr signatur

Samboeravtale

kr 2499

Kommer snart

Les mer

Kjøpsavtale

kr 2499

0,-

Les mer

Fremtidsfullmakt

kr 2499

Kommer snart

Les mer

Låneavtale, vederlag

kr 2499

0,-

Les mer
Last ned appen Lawyered!
En enkel måte å lage kontrakter når du er på farten!